ACE - EX

AGRICULTURE
CIRCULAR ECONOMY - EXPERT

Co-funded by the European Union

Ιστορικό Έργου

Το Έργο ACE-EX συμβάλλει στον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής γεωργίας μέσω της ενσωμάτωσης των αρχών της κυκλικής οικονομίας για την προώθηση ενός βιώσιμου και φιλικού προς το περιβάλλον μοντέλου γεωργικής παραγωγής. Το έργο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την Πράσινη Συμφωνία. Στόχος του είναι να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, να εκπαιδεύσει εμπειρογνώμονες υψηλής εξειδίκευσης, να συμμετάσχει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και να προωθήσει οικονομική ανάπτυξη φιλική προς το περιβάλλον. Το ACE-EX υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς επικαιροποίησης των δεξιοτήτων στον γεωργικό και βιομηχανικό τομέα, ώστε να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις προκλήσεις που επιβάλλει η κλιματική αλλαγή.

Ιστορικό Έργου

Το Έργο ACE-EX ενεργεί σε ένα πλαίσιο στο οποίο η γεωργική καινοτομία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που επιβάλλονται από την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας. Η τρέχουσα μέθοδος παραγωγής γεωργικών προϊόντων πρέπει να χρησιμοποιεί τα υποπροϊόντα στο έπακρο και απαιτεί μια στροφή προς ένα πιο βιώσιμο σύστημα. Οι προβλέψεις υπογραμμίζουν τον επείγοντα χαρακτήρα της δράσης: μέχρι το 2050, οι επιπτώσεις της αποτυχίας αλλαγής των σημερινών μεθόδων παραγωγής θα μπορούσαν επίσης να μεταφραστούν σε πολλές ζωές που χάνονται κάθε χρόνο.
Εν όψει των ταχέων τεχνολογικών και κλιματικών αλλαγών, η συνεχής ενημέρωση των δεξιοτήτων όσων εργάζονται στον τομέα είναι απαραίτητη. Το ACE-EX υπογραμμίζει τη σημασία της κυκλικής οικονομίας, μιας πρακτικής που αγκαλιάζεται στη γεωργία και τη βιομηχανία και αποτελεί κινητήρια δύναμη για την επαγγελματική κατάρτιση. Ευθυγραμμίζεται με το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, προωθώντας τη βιώσιμη και με σεβασμό οικονομική ανάπτυξη.
Το ACE-EX αναγνωρίζει και αντιμετωπίζει τα ζητήματα του τομέα των μικρών επιχειρήσεων, τονίζοντας την ανάγκη για εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών που θα διευκολύνουν την υιοθέτηση πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας.
Η οπτική μας επικεντρώνεται στη σημασία του σχεδιασμού καινοτόμων και στοχευμένων επαγγελματικών προγραμμάτων σπουδών που προωθούν την υιοθέτηση κυκλικών και βιώσιμων πρακτικών στις καθημερινές δραστηριότητες των επιχειρήσεων.

Social

Ace-ex Project

1 week 2 days ago

Excited to share our newsletters from the ACE-EX project 🌍 aimed at training Circular Economy experts ♻️ in the European agricultural 🌾 and industrial sectors! 🏭🇪🇺 We have a dedicated page in our website where you can find them all! 🌐
If you want to know more about our goals 🎯, expected results 📈, and project partners 🤝 read the first newsletter here:
ace-ex.eu/en/07-05-2024/

Find out more about the meeting in Oslo 🇳🇴 and our next steps 📚 by reading the second newsletter here: ace-ex.eu/en/18-06-2024/

Join us in promoting a greener 🌳 and more circular future for agriculture and industry 🌱 by subscribing to our newsletters! 💚🌎
ace-ex.eu/en/newsletter/
.
.
#SustainableAgriculture #CircularEconomy #AgriculturalExperts #OnlineTraining #SustainableDevelopment #EuropeanAgriculture #AgriculturalSkills #ProfessionalRecognition #AgriculturalInnovation #RuralSustainability #GreenGrowth #EnvironmentalAwareness #ResponsibleFarming #ClimateChange #CircularFarmBusiness #ResourceConservation #SmartFarming #RuralCommunities #AgriculturalEducation #SectorImprovement #AceExProject #CircularEconomy #SustainableAgricultureEU #VirtualTraining #EQFCertifications
.
ITS Nuove Tecnologie della Vita Academy Sostenibilidad Cámara Valencia Softcare Studios Fagskolen Innlandet Střední průmyslová škola chemická, Brno OpenCom Italy Ies Federico García Lorca De la Puebla de Cazalla Επιμελητήριο Φθιώτιδας Confagricoltura Patrimonio Natural Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu CIE-Center for International Education AINIA Consumer

Ace-ex Project

1 month 5 days ago

Partners that participated in the ACE-EX Project's Design Meeting in Oslo have received their well-deserved certificates! 📜🎉 The meeting has been crucial to present the results achieved and establish the next steps to take in our project. 🌟
.
.
.
#SustainableAgriculture #CircularEconomy #AgriculturalExperts #OnlineTraining#SustainableDevelopment #EuropeanAgriculture #AgriculturalSkills
#ProfessionalRecognition #AgriculturalInnovation #RuralSustainability #GreenGrowth
#EnvironmentalAwareness #ResponsibleFarming #ClimateChange #CircularFarmBusiness
#ResourceConservation #SmartFarming #RuralCommunities #AgriculturalEducation #SectorImprovement
.
.
@follower

Ace-ex Project

1 month 6 days ago

The Agriculture Circular Economy EXpert (ACE-EX) project kicked off in September 2023 and today, we are excited to be in Oslo for the Design Meeting Project! 🌍🌱🇳🇴
This important initiative, co-funded by the European Union's Erasmus+ program, brings together 20 partners from 9 countries to define an innovative training path on the circular economy applied to agriculture. 🌐🤝
Over two meeting days, partners will discuss the results achieved so far and outline the next steps for the project. It is an intense and exciting endeavour! 📚💪
Follow us to stay updated on the ACE-EX project's progress and learn about the results achieved so far. 📢
And don't forget to visit our website www.ace-ex.eu 💻🌐
.
.
#SustainableAgriculture #CircularEconomy #AgriculturalExperts #OnlineTraining#SustainableDevelopment #EuropeanAgriculture #AgriculturalSkills #ProfessionalRecognition #AgriculturalInnovation #RuralSustainability #GreenGrowth #EnvironmentalAwareness #ResponsibleFarming #ClimateChange #CircularFarmBusiness #ResourceConservation #SmartFarming #RuralCommunities #AgriculturalEducation #SectorImprovement #AceExProject #CircularEconomy #SustainableAgricultureEU #VirtualTraining #EQFCertifications
.
@follower

Ace-ex Project

2 months 1 week ago

🌐 GREAT NEWS! 🎉
The ACE-EX project website is now available in the languages of the partner countries:
🇮🇹 Italian 🇪🇸 Spanish 🇬🇷 Greek 🇨🇿 Czech 🇺🇦 Ukrainian 🇵🇱 Polish 🇳🇴 Norwegian 🇦🇹 Austrian
The English version is available too! 🇬🇧

This is a major step forward to increase the impact and reach of the ACE-EX project, promoting a circular economy and sustainable agricultural practices across Europe. 🌍🌱

Through the website, you'll be able to access information about the project and its progress! 💻📚

Stay connected and follow us on our social channels too!

Visit www.ace-ex.eu and join the circular revolution. 🌳♻️
.
.
ITS Nuove Tecnologie della Vita Academy
CIE-Center for International Education
Sostenibilidad Cámara Valencia
OpenCom Italy
AINIA Consumer
Softcare Studios
Střední průmyslová škola chemická, Brno
Patrimonio Natural
Fagskolen Innlandet
Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
Ies Federico García Lorca De la Puebla de Cazalla
Επιμελητήριο Φθιώτιδας
Confagricoltura

Scroll to Top