ACE - EX

AGRICULTURE
CIRCULAR ECONOMY - EXPERT

Co-funded by the European Union

Prosjektbakgrunn​

ACE-EX bidrar til omstillingen av det europeiske landbruket ved å integrere prinsippene for sirkulær økonomi for å fremme en bærekraftig og miljøvennlig produksjonsmodell i landbruket. Prosjektet harmonerer perfekt med de europeiske Green Deal-direktivene. Målet er å minimere miljøpåvirkningen, utdanne høyt kvalifiserte eksperter, engasjere seg i kampen mot klimaendringer og fremme miljøvennlig økonomisk vekst. ACE-EX understreker viktigheten av å kontinuerlig oppdatere kompetansen i landbruks- og industrisektoren for å holde tritt med den teknologiske utviklingen og utfordringene som klimaendringene medfører.

PROSJEKTBAKGRUNN

ACE-EX si colloca in un contesto in cui l’innovazione agricola assume un ruolo cruciale per rispondere alle sfide imposte dal cambiamento climatico e dalla necessità di proteggere la biodiversità. Attualmente, il modello produttivo agricolo prevalente, che non sfrutta completamente i sottoACE-EX opererer i en kontekst der innovasjon i landbruket spiller en avgjørende rolle for å møte utfordringene som følger av klimaendringene og behovet for å beskytte det biologiske mangfoldet. Dagens landbruksproduksjon må utnytte biproduktene fullt ut og krever en overgang til et mer bærekraftig system. Prognosene understreker at det haster med å handle: innen 2050 kan konsekvensene av ikke å endre dagens produksjonsmetoder også føre til at mange liv går tapt hvert år.
Med tanke på de raske teknologiske og klimatiske endringene er det viktig å kontinuerlig oppdatere kompetansen til de som jobber i sektoren. ACE-EX legger vekt på betydningen av sirkulær økonomi, en praksis som landbruket og industrien har sluttet seg til, og som er en drivkraft for yrkesopplæring. ACE-EX opererer i tråd med handlingsplanen for sirkulær økonomi og målene i det europeiske Green Deal-direktivet, som fremmer bærekraftig og respektfull økonomisk vekst.
ACE-EX anerkjenner og tar opp problemene i småbedriftssektoren og fremhever behovet for spesialiserte læreplaner for å gjøre det lettere å ta i bruk sirkulærøkonomipraksis.
Vårt perspektiv fokuserer på viktigheten av å utforme innovative og målrettede fagplaner som fremmer bruk av sirkulær og bærekraftig praksis i bedriftenes daglige virksomhet.prodotti, necessita di un cambiamento paradigmatico verso un sistema più sostenibile. Le proiezioni sottolineano l’urgenza di agire: entro il 2050, l’impatto di un mancato cambiamento delle metodologie produttive in uso potrebbe tradursi anche in un considerevole numero di vite umane perse ogni anno.
Di fronte al rapido susseguirsi dei cambiamenti tecnologici e climatici, è fondamentale un aggiornamento costante delle competenze degli operatori del settore. ACE-EX evidenzia il valore dell’Economia Circolare, vista non solo come una pratica da adottare in agricoltura e nell’industria, ma anche come un catalizzatore per la formazione professionale, in linea con gli obiettivi del Piano d’Azione per l’Economia Circolare e con il Green Deal europeo, per promuovere una crescita economica rispettosa e sostenibile.
ACE-EX riconosce e affronta le problematiche di un settore composto prevalentemente da piccole imprese, che evidenziano la necessità di curricula specializzati per facilitare l’adozione di pratiche di Economia Circolare.
La nostra prospettiva si concentra sull’importanza di progettare curricula professionali innovativi e mirati, capaci di promuovere l’adozione di pratiche circolari e sostenibili nelle attività quotidiane delle imprese.

Social

Ace-ex Project

1 week 1 day ago

🌐 GREAT NEWS! 🎉
The ACE-EX project website is now available in the languages of the partner countries:
🇮🇹 Italian 🇪🇸 Spanish 🇬🇷 Greek 🇨🇿 Czech 🇺🇦 Ukrainian 🇵🇱 Polish 🇳🇴 Norwegian 🇦🇹 Austrian
The English version is available too! 🇬🇧

This is a major step forward to increase the impact and reach of the ACE-EX project, promoting a circular economy and sustainable agricultural practices across Europe. 🌍🌱

Through the website, you'll be able to access information about the project and its progress! 💻📚

Stay connected and follow us on our social channels too!

Visit www.ace-ex.eu and join the circular revolution. 🌳♻️
.
.
ITS Nuove Tecnologie della Vita Academy
CIE-Center for International Education
Sostenibilidad Cámara Valencia
OpenCom Italy
AINIA Consumer
Softcare Studios
Střední průmyslová škola chemická, Brno
Patrimonio Natural
Fagskolen Innlandet
Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
Ies Federico García Lorca De la Puebla de Cazalla
Επιμελητήριο Φθιώτιδας
Confagricoltura

Ace-ex Project

2 months 4 days ago

ACE-EX interview to Rolf Aslaksrud Kristiansen from Euromasc presenting the partner organisation of the project and its contribution to the project ✨ Stay tuned to know more about the project! 🌱

.
.
#SustainableAgriculture#CircularEconomy#AgriculturalExperts#OnlineTraining#SustainableDevelopment#EuropeanAgriculture#AgriculturalSkills#ProfessionalRecognition#AgriculturalInnovation#RuralSustainability#GreenGrowth#EnvironmentalAwareness#ResponsibleFarming#ClimateChange#CircularFarmBusiness#ResourceConservation#SmartFarming#RuralCommunities#AgriculturalEducation#sectorimprovement
.
.

Skroll til toppen