ACE - EX

AGRICULTURE
CIRCULAR ECONOMY - EXPERT

Co-funded by the European Union

O projektu

Projekt ACE-EX představuje příspěvek k transformaci evropského zemědělství prostřednictvím uplatnění zásad cirkulární ekonomiky s cílem podpořit udržitelný a ekologický model zemědělské výroby. Projekt je v plném souladu s evropskými směrnicemi o ekologickém zemědělství. Jeho cílem je minimalizovat dopady na životní prostředí, školit vysoce kvalifikované odborníky, zapojit se do boje proti změně klimatu a podporovat hospodářský růst šetrný k životnímu prostředí. Projekt ACE-EX zdůrazňuje význam neustálého prohlubování dovedností v zemědělském a průmyslovém odvětví, abychom mohli udržet tempo s technologickým vývojem a výzvami, které přináší změna klimatu.

O PROJEKTU

Projekt ACE-EX přichází v situaci, kdy inovace v zemědělství hraje zásadní roli při řešení problémů, které přináší změna klimatu a potřeba chránit biologickou rozmanitost. Současný způsob zemědělské výroby musí plně využívat vedlejší produkty a vyžaduje přechod k udržitelnějšímu systému. Prognózy potvrzují nutnost jednat: do roku 2050 by se dopady nezměněných současných výrobních metod mohly projevit také v mnoha ztrátách na životech ročně.
Tváří v tvář rychlým technologickým a klimatickým změnám je nezbytné neustále prohlubovat dovednosti pracovníků v tomto odvětví. Projekt ACE-EX zdůrazňuje význam cirkulární ekonomiky přijímané v zemědělství a průmyslu, a která je hnací silou odborného vzdělávání. Projekt je v souladu s akčním plánem pro cirkulární ekonomiku a evropskými cíli Green Deal, které podporují udržitelný a ohleduplný hospodářský růst.
Projekt ACE-EX zohledňuje a řeší problémy odvětví malých podniků a zdůrazňuje potřebu specializovaných učebních plánů, které by usnadnily přijetí postupů cirkulární ekonomiky.
Náš pohled se zaměřuje na význam přípravy inovativních a cílených odborných učebních plánů, které podporují zavádění cirkulárních a udržitelných postupů do každodenní činnosti podniků.

Social

Ace-ex Project

1 week 2 days ago

🌐 GREAT NEWS! 🎉
The ACE-EX project website is now available in the languages of the partner countries:
🇮🇹 Italian 🇪🇸 Spanish 🇬🇷 Greek 🇨🇿 Czech 🇺🇦 Ukrainian 🇵🇱 Polish 🇳🇴 Norwegian 🇦🇹 Austrian
The English version is available too! 🇬🇧

This is a major step forward to increase the impact and reach of the ACE-EX project, promoting a circular economy and sustainable agricultural practices across Europe. 🌍🌱

Through the website, you'll be able to access information about the project and its progress! 💻📚

Stay connected and follow us on our social channels too!

Visit www.ace-ex.eu and join the circular revolution. 🌳♻️
.
.
ITS Nuove Tecnologie della Vita Academy
CIE-Center for International Education
Sostenibilidad Cámara Valencia
OpenCom Italy
AINIA Consumer
Softcare Studios
Střední průmyslová škola chemická, Brno
Patrimonio Natural
Fagskolen Innlandet
Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
Ies Federico García Lorca De la Puebla de Cazalla
Επιμελητήριο Φθιώτιδας
Confagricoltura

Ace-ex Project

2 months 4 days ago

ACE-EX interview to Rolf Aslaksrud Kristiansen from Euromasc presenting the partner organisation of the project and its contribution to the project ✨ Stay tuned to know more about the project! 🌱

.
.
#SustainableAgriculture#CircularEconomy#AgriculturalExperts#OnlineTraining#SustainableDevelopment#EuropeanAgriculture#AgriculturalSkills#ProfessionalRecognition#AgriculturalInnovation#RuralSustainability#GreenGrowth#EnvironmentalAwareness#ResponsibleFarming#ClimateChange#CircularFarmBusiness#ResourceConservation#SmartFarming#RuralCommunities#AgriculturalEducation#sectorimprovement
.
.

Přejít nahoru